Zóny a plány - štandardný režim

Štandardný režim vám umožňuje vytvárať tradičné zavlažovacie programy, rovnako ako u ovládačov Hunter X-Core® alebo Pro-C®. Tento režim je ideálnou voľbou na usporiadanie vašich zavlažovacích zón do skupín, ako sú trávniky alebo záhrady. Štandardný režim ponúka dva typy zavlažovania. Zavlažovanie založené na čase je ideálne pre kvetinové a zeleninové záhrady, trávnaté plochy a iné miesta s plytko zakorenenými rastlinami. Virtuálna solárna synchronizácia je ideálna pre rastliny s veľkými koreňovými systémami, ako sú zavedené trávniky, kríky a stromy. Hydrawise maximalizuje úsporu vody pri obidvoch spôsoboch zavlažovania.

Zóna a plány - pokročilý režim

Pokročilý režim poskytuje ďalšie možnosti prispôsobiteľného zavlažovania na základe zón. Tento režim umožňuje tri typy zavlažovania: Zavlažovanie podľa času, Virtuálna solárna synchronizácia a Inteligentné zavlažovanie (ET).