Domov

Domovská obrazovka poskytuje súhrn vášho zavlažovacieho systému. Tu nájdete informácie o vašom harmonograme zavlažovania, manuálnych operáciách, stave pripojenia a konfiguráciách senzorov.

Zóny a programy

Zóny a plány sú miesta, kde nastavujete program pre svoje zavlažovanie. Hydrawise ponúka dva štýly programovania: Štandardné a Pokročilé. Väčšina používateľov zistí, že ideálny pre potreby ich krajiny je Štandardný režim. Pokročilý režim poskytuje ďalšie možnosti programovania.

Spúšťače zavlažovania

Spúšťače vody vedú program Hydrawise k vykonaniu zmien v programoch na základe vašej spätnej väzby. Môžete použiť predvolené spúšťače vody alebo vytvoriť vlastné úpravy. Medzi príklady spúšťačov patrí vypnutie zavlažovania pred výskytom dažďov alebo častejšie zalievanie počas horúceho počasia.

Senzory

Hydrawise podporuje celý rad senzorov, ktoré poskytujú priamu komunikáciu s ovládačom cez porty senzorov. Softvér podporuje štandardné otvorené / zatvorené kontaktné snímače, napríklad na dážď, vlhkosť pôdy a ďalšie snímače Zap./Vyp. Hydrawise tiež podporuje monitorovanie prietoku, keď sa používa s prietokomerom Hunter HC.

Nastavenia ovládača

Dôležité informácie o ovládači sa uvádzajú v jeho nastaveniach. Táto časť umožňuje zmeniť názov ovládača, upraviť alebo odstrániť sériové číslo, zvoliť požadovaný programovací režim (štandardný alebo pokročilý), zmeniť meteorologické stanice a pristupovať k ďalším pokročilým nastaveniam.

Prehľady

Sekcia Prehľady poskytuje dôležité informácie o vašom zavlažovacom systéme, napríklad o tom, kedy je zavlažovanie naplánované, alebo údaje o zrážkach. Hydrawise ponúka množstvo užitočných prehľadov, ktoré vám pomôžu pochopiť váš zavlažovací systém.

Diaľkovo

Diaľková funkcia Remote vám umožní manuálne spustenie jednej zóny, manuálne spustenie viacerých zón alebo manuálne spustenie programu.

Podrobnosti účtu

Podrobnosti účtu vám umožňujú aktualizovať nastavenia účtu. Môžete si pozrieť alebo aktualizovať svoj plán Hydrawise, zmeniť svoju e-mailovú adresu, pridať svoju profilovú fotku, aktualizovať preferovaný jazyk a zmeniť miestne nastavenia. Môžete tiež vyhľadať a odkazovať na miestneho dodávateľa.

Používatelia

Sekcia Používatelia vám umožňuje poskytnúť určeným osobám prístup k vášmu ovládaču. Používatelia môžu mať prístup k zmene konfigurácie ovládača alebo k prezeraniu konfigurácie.