Špecifikácie

Váš inteligentný ovládač Hunter Hydrawise má niekoľko základných požiadaviek na Wi-Fi. Dozviete sa o nich tu.

Riešenie problémov

Máte ťažkosti s pripojením k sieti Wi-Fi? Pomôžeme vám vyriešiť akékoľvek problémy.