Majitelia domov

Váš inteligentný ovládač zavlažovania Hydrawise využíva údaje o počasí namerané vo vašej lokalite na optimalizáciu harmonogramov zavlažovania a na zaistenie maximálnej úspory vody. Správne nastavenie ovládača pomôže zabezpečiť najlepšie výsledky pre vašu oblasť. Táto časť popisuje, ako spravovať váš ovládač, aby ste svoj systém využili čo najlepšie.

See All

Dodávatelia (Správca viacerých lokalít)

Nástroj Hydrawise Multi-Site Manager je navrhnutý tak, aby pomohol dodávateľom a iným odborníkom na zavlažovanie efektívnejšie spravovať a monitorovať viacero ovládačov Hydrawise. Táto časť sa zameriava na špeciálne nástroje, ktoré má Hydrawise na správu viacerých ovládačov k dispozícii. Pokyny na nastavenie ovládača nájdete v časti Používanie aplikácie: Práca s ovládačom Hydrawise.

See All