Riadiace jednotky

Ovládače alebo regulátory zavlažovania sa niekedy nazývajú aj časovače zavlažovania. Spoločnosť Hydrawise poskytuje potrebné inštalačné informácie pre každý model vrátane zapojenia ovládača do zdroja napájania, zapojenia do ventilov stanice (zónové ventily) a užitočné príručky pre rýchly štart.

See All

Ventily

Ventily sú elektrické zariadenia na zapínanie a vypínanie, ktoré ovládajú vaše zavlažovacie zóny. Táto časť ponúka informácie o pripojení ventilov, nastavení ventilov staníc v aplikácii, zapojení hlavného ventilu a čerpadla a ďalšie.