Wi-Fi Irrigation Control

Zmena času prevádzky v štandardnom režime