Wi-Fi Irrigation Control

Môžem mať na jeden účet viac ovládačov?