Właściciele domów

Twój inteligentny sterownik nawadniania Hydrawise wykorzystuje lokalnie zmierzone dane pogodowe w celu optymalizacji harmonogramów nawadniania i zapewnienia maksymalnych oszczędności wody. Prawidłowe skonfigurowanie sterownika pomoże zapewnić najlepsze rezultaty dla Twojego terenu. W tej sekcji opisano, jak zarządzać sterownikiem, aby maksymalnie wykorzystać możliwości systemu.

See All

Wykonawcy (Menedżer Wielu Lokalizacji)

Narzędzie Menedżer Wielu Lokalizacji Hydrawise zostało stworzone, aby pomóc wykonawcom i innym specjalistom w zakresie nawadniania skuteczniej zarządzać i monitorować wiele sterowników Hydrawise. W tej sekcji omówione zostaną specjalne narzędzia dostępne w aplikacji Hydrawise służącej do zarządzania wieloma sterownikami. Informacje dotyczące konfiguracji sterownika znajdują się w sekcji Korzystanie z aplikacji: praca ze sterownikiem Hydrawise.

See All