Sterowniki

Sterowniki nawadniania są czasami nazywane zegarami nawadniania. Hydrawise zapewnia niezbędne informacje dotyczące instalacji każdego modelu, w tym instrukcję podłączania sterownika do źródła zasilania, podłączania do zaworów sekcji (zaworów strefowych) oraz praktyczne "Skrócone instrukcje obsługi".

See All

Zawory

Zawory to elektryczne urządzenia z funkcją włączania/wyłączania, które kontrolują strefy nawadniania. Ta sekcja zawiera informacje o podłączaniu zaworów, konfiguracji zaworów w aplikacji, zaworze głównym, okablowaniu pompy i nie tylko.