Wi-Fi Irrigation Control

Zmiana czasów pracy w trybie standardowym