Wi-Fi Irrigation Control

Dlaczego mój system nie przeprowadził nawadniania a na ekranie wyświetlony jest komunikat informujący o braku ustawionego harmonogramu?