Wi-Fi Irrigation Control

Jak usunąć lub podłączyć numer seryjny?