Wi-Fi Irrigation Control

Czy mogę równocześnie uruchomić więcej niż jedną strefę?