Wi-Fi Irrigation Control

Czy mogę zarządzać wieloma sterownikami w ramach jednego konta?