Majitelé domů

Vaše inteligentní zavlažovací ovládací jednotka Hydrawise používá lokálně naměřená meteorologická data k optimalizaci plánů zavlažování a maximálním úsporám vody. Správné nastavení ovládací jednotky vám pomůže zajistit nejlepší výsledky pro vaši krajinu. Tato část popisuje, jak spravovat ovládací jednotku a získat tak maximum ze svého systému.

See All

Instalační firmy (Manažer Správa účtů)

Nástroj Hydrawise Manažer Správa účtů je navržen tak, aby pomáhal instalačním firmám a dalším profesionálům v oboru zavlažování efektivněji spravovat a monitorovat mnoho ovládacích jednotek Hydrawise. Tato část se zaměří na speciální nástroje, které má Hydrawise k dispozici pro správu více ovládacích jednotek. Pokyny k nastavení ovládací jednotky naleznete v části Používání aplikace: Práce s ovládací jednotkou Hydrawise.

See All