Ovládací jednotky

Ovládací jednotky zavlažování se někdy nazývají zavlažovací časovače. Společnost Hydrawise poskytuje potřebné informace k instalaci pro každý model, včetně zapojení ovládací jednotky do zdroje napájení, zapojení do staničních ventilů (zónových ventilů) a užitečných doporučení pro rychlé spuštění.

See All

Ventily

Ventily jsou elektrická zařízení s možností zapnutí/vypnutí, která ovládají vaše zavlažovací zóny. Tato sekce obsahuje informace o připojení ventilů, nastavení staničních ventilů v aplikaci, zapojení hlavního ventilu a čerpadla a další informace.